Boodskap vir die week

Welkom by Lindenpark se Webblad.

Goeie dag Lindenparker

Ons gaan die 5de Februarie 2017 afskop met ons 40 dae fokus. Om goeie deelname te verseker wil ons jou oor die reëlings inlig. Die 40dae program wil graag met kleingroepe werk, want ons glo die kleingroep bring gelowiges nader aan mekaar, maar dit help ook met kruisbestuiwing van kennis en ervaring. Sodoende word ’n gelese gedeelte uit die Bybel, deur die loop van die groepbespreking, ’n baie verreikende ervaring van lewenservaring, geloofservaring en Bybelkennis van my eie en ander.

Vanweë die verskillende werksprogramme van almal is dit nie moontlik om een dag van die week almal bymekaar te laat kom nie. So ons tref die reëling dat daar elke aand van die week iemand sal wees wat ’n groep kan fasiliteer. Die fasiliteerder het die waardeprogram se inhoud help skryf en het ’n handleiding waarvolgens hy/sy die bespreking kan hanteer. Elkeen ontvang ook ’n handleiding @R50 per handleiding

Ons versoek dat jy vir ons ’n aanduiding sal gee watter dag van die week jou sal pas vir deelname asook of dit ’n ander tyd moet wees as die aand. Daar is reeds ’n groep op ’n Donderdagoggend van 9:00-10:00. Daar is fasiliteerders beskikbaar vir ander oggende indien jou dit sou verkies.

So asseblief: Jou naam op ’n lys van Maandag tot Sondag en die tyd, oggend of aand

Naam:…………………………………………………………………………………………………………..

Selfoon:……………………………………………………………….

Epos: …………………………………………………………………….

Dag van die week as eerste keuse: ………………………………………………..

                              (2e keuse)…………………………………………………………

 

 

Besoek gerus ons kontak besonderhede indien u met ons in kontak wil tree.