Boodskap vir die week

Welkom by Lindenpark se Webblad.

Wanneer begin Lydenstyd

Lydenstyd is ’n veertig dae Christelike herdenking wat die 40 dae wat Jesus in die woestyn was en deur die duiwel versoek was herdenk. Net daarna het sy openbare optrede begin volgens die Evangelies van Matteus Markus en Lukas.

Dit begin 1Maart 2017 met As-Woensdag en duur 46 wanneer die Sondae ingetel word. Dit eindig met stil Saterdag na die kruisging die Vrydag en net voor Paassondag die opstanding vier.

Lydenstyd gee aan die gelowige geleentheid tot innerlike verdieping in ons geestelike lewe. Dit word gedoen deur Verootmoediging voor die Here; Innelike selfondersoek na sondige begeertes en motiewe en Suiwering van my doen en late voor die Here.

Die hele gesindheid van Lyndenstyd is om die voorbeeld van Jesus te gaan navolg. Die volgende waardes kan daarmee help: nederigheid, openhartigheid; barmhartigheid; opregtheid; soekend en integriteit

Hierdie waardes word gebruik om te help fokus op die volgende:

  • Die eerste is ’n voormene tot uitreik na ander (barmhartigheidsaksies)
  • Weerhouding van genietinge rondom my liggaam
  • Die aanleer van gebede om sekere tye aan gebed af te staan

 

Besoek gerus ons kontak besonderhede indien u met ons in kontak wil tree.